СПИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ „СЕЙБА КЛУБ“ и КЛИЕНТСКИ КАРТИ „ САНИТА“ и „SCS” от 31 март 2021 г. и стартиране на нова лоялна клуба карта и преференции след  месец Април 2021г.

 Уважаеми клиенти,

Програмата ни за лоялност „Сейба клуб“ и клиентски карти „ Санита“ и „SCS” ще бъдат активни до 30 март 2021 г.

Може да трупате бонус точки и изполвате наличния по Вашата карта кеш бек до 30 март 2021 г. включително. От 31 март 2021 г. клубните карти ще бъдат деактивирани и няма да може да използвате кеш бека по картата ви. Справка за наличните точки можете да направите във всяка една аптека от съответния бранд.

След месец Aприл 2021 г. очаквайте нова лоялна клубна карта с допълнителни преференции и отстъпки.

ОБЩИ УСЛОВИЯ на програмата за лоялност „Сейба клуб”


1.    Клубна карта „Сейба“ се издава от и е собственост на аптеки „Сейба“;
2.    Притежателите на Клубна карта „Сейба“ имат възможност да участват и в допълнителни промоции и маркетингови кампании, когато такива са обявени от аптеки “Сейба“ , ако отговарят на предвидените условия за участие в тях;
3.    Клубна карта се издава само на физически лица навършили 18 години;
4.    Клубна карта „Сейба“ се заявява и „Сейба“ получава във всички аптеки „Сейба” след коректно попълнен регистрационен формуляр или чрез попълване на регистрационна форма онлайн на www.ceiba.bg, като в този случай картата се получава по куриер, съгласно общите условия за доставка на www.ceiba.bg 
5.    Издаването на Клубна карта „Сейба“ е безплатно за всички клиенти на аптеки „Сейба“. При изгубена, открадната или повредена карта може да Ви бъде издадена нова, като точките от старата карта се прехвърлят в новата до 5 работни дни след издаването на новата карта.
6.    Клубна карта „Сейба“ се регистрира само на едно лице (име, фамилия, пол, населено място, дата на раждане, телефон, мобилен оператор, имейл) и не е възможно издаването на втора Клубна карта „Сейба“ на същото лице.
7.    Клубна карта „Сейба“ е със срок на валидност 2 години с възможност за продължаване;
8.    При покупка от която и да е аптека „Сейба” притежателят на Клубната карта натрупва бонус точки, като на всеки един лев се дава по една точка.
9.    На основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № 28 от ЗЛАХМ в програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.
10.    Регистрирането на точки се извършва след като притежателят на Клубна карта я предостави на обслужващия го фармацевт ПРЕДИ приключване на касовия бон. Без представянето на Клубна карта, или при представянето й след приключване на бона - не могат да се натрупват точки.
11.    Натрупаните точки се преобразуват в пари след изтичане на всеки календарен месец, като една точка се равнява на една стотинка. Натрупаните суми могат да се ползват за заплащане или отстъпка при покупка на продукти в аптеката.
12.    В случай, че клубната карта не е използвана повече от 12 месеца за натрупване на точки, тя ще бъде обявена за невалидна и наличните точки / пари няма да могат да се ползват.
13.    Аптека„Сейба“може да предоставя промоционален брой точки за отделни продукти, обозначени със специален знак.
14.    Натрупаните суми по картата следва да бъдат използвани до 31 декември на текущата година. Натрупаните точки за месец декември на текущата година ще бъдат преобразувани в пари през януари следващата година.
15.    Клубна карта „Сейба“ не е банкова карта или средство за разплащане.
16.    Аптека „Сейба“ си запазва правото да променя условията за ползване на Клубните карти по всяко време без предизвестие.
17.    Притежателят на Клубна карта „Сейба“ може по всяко време, с писмено заявление, изпратено чрез електронната поща на електронен адрес: [email protected],  да  напусне и да се откаже от ползването на програмата за лоялност „Сейба клуб” и от всички предимства, които произтичат от нея.
18.    След прекратяването на членството, администраторът на лични данни, се задължава да унищожи всички лични данни на притежателя, отказал се от своята Клубна карта „Сейба“ .
19.    Всяка аптека „Сейба“ е регистрирана, като администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на предоставената чрез регистрационния формуляр информация.
20.    С участието си в програмата за лоялност „Сейба клуб”и приемането на настоящите Общи Условия всеки член:
20.    декларира, че при попълване на Регистрационния формуляр, предоставя доброволно свои собствени лични данни;
20.    Запознат/а е с:
•    целта и средствата на обработване на личните му данни, предоставени при регистриране на Клубна карта „Сейба“, а именно: идентифициране на лицето, картопритежател чрез три имена, дата, месец и година на раждане и възможност за получаване на промоционални условия и маркетингови активности, важащи за членове на  програмата за лоялност „Сейба клуб” чрез предоставени адрес и/или имейл адрес и телефон за контакт.
•    правата му по чл. 15 - 22 от Регламент 2016/679 на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, както и правото ми за преносимост на данните и на възражение за обработване на събраните данни.
•    Запознат/а e с възможността да оттегли това съгласие и за последващите от това свое действие последици.
21.    Програма за лоялност „Сейба клуб“ e активнa до 30 март 2021г., до когато могат да  се трупат бонус точки и да се използва наличния по картите кеш бек. От 31 март 2021 г. клубните карти ще бъдат деактивирани и няма да може да се използва кеш бека по картите. Справка за наличните точки може да бъде направена във всяка една аптека „Сейба“.

Вземете Вашата клиентска карта Сейба и спестявайте, докато пазарувате. Всеки месец специални предложения www.ceiba.bg