Клубна карта SOpharmacy вече и в аптеки Ceiba и Sanita

От 10 май 2021 г. клубна карта SOpharmacy може да бъде издавана и да се използва и в аптеки Ceiba и Sanita. SOpharmacy Клуб функционира във всички аптеки SOpharmacy, Sanita, Ceiba и онлайн на sopharmacy.bg

Клубна карта SOpharmacy е клиентска карта за лоялност. При пазаруване в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita представяйте Вашата клубна карта на касата преди издаване на касов бон за покупката Ви. При пазаруване онлайн на www.sopharmacy.bg, въвеждайте номера на картата си в полето за лоялна карта преди приключване на поръчката.

Специални предложения и промоции за лоялни клиенти – SOpharmacy Клуб оферти

При покупка в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita или онлайн на www.sopharmacy.bg притежателят на клубна карта може да получи на промоционални цени продукти от специалните предложения за лоялни клиенти, обозначени „с клубна карта“ – на всеки 10 дни имаме нови предложения – вижте актуалните предложения ТУК

Допълнителна отстъпка на определена категория продукти

Клубна карта SOpharmacy предоставя възможност на своя притежател за допълнителна отстъпка на определена категория продукти в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita. За повече информация – вижте общите ни условия

Специални талони за отстъпка на цяла марка, продуктова серия или продукт – Клубни талони

Търсете в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita, на sopharmacy.bg или в списание SOhealth актуалните талони с отстъпки само за лоялни клиенти.

Ексклузивни клубни оферти SOклуб+

Всеки месец предоставяме ексклузивни оферти за нашите лоялни клиенти. Офертите са маркирани с „SОклуб+ оферта“.

За да се възползвате от тях трябва:

1. Да притежавате клубна карта SОpharmacy.

2. За предходните 3 месеца да сте пазарували за поне 200 лева в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita и на sopharmacy.bg (можете да проверите вашата карта и от какви оферти можете да се възползвате ТУК)

Ако направите покупки за над 200 лв. за последните 3 месеца, имате право веднага да се възползвате от новите “SОклуб+ оферти“.

Издаване на клубна карта

Издаването на клубна карта SOpharmacy е лесно и безплатно и може да бъде направено в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita или онлайн на www.sopharmacy.bg. Единствено трябва да попълните бланка, предоставена от наш фармацевт в аптеката, или регистрационна форма онлайн на www.sopharmacy.bg в меню Лоялна програма на Вашия профил. Вашата клубна карта става активна след издаване в аптека SOpharmacy (за карти, заявени онлайн, активацията се извършва до три работни дни след регистрация) и можете да започнете да използвате отстъпки още при следващата си покупка. Клубни карти, заявени на място в аптеки SOpharmacy, Ceiba, Sanita, се получават веднага след подаване на попълнена регистрационна бланка. Клубни карти, заявени онлайн на www.sopharmacy.bg - получава се номер на карта на Вашия e-mail, а самата пластика се получава по куриер с Ваша поръчка, съгласно общите условия за доставка на www.sopharmacy.bg. Клубна карта SOpharmacy не е кредитна или дебитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Всяка карта има номер, по който се идентифицира.

                                         Общи условия на лоялна програма SOpharmacy Клуб - Клубна карта SOpharmacy

1. Настоящите Общи условия регламентират правилата за участие в лоялна програма SOpharmacy Клуб („Програмата“), като участниците в нея се легитимират с  Клубна карта SOpharmacy.

2. Клубна карта SOpharmacy се издава от и е собственост на „Софарма Трейдинг“ АД.
 
3. Програмата дава възможност на притежателите на Клубна карта SOpharmacy да се възползват от промоционални предложения, да участват в различни по вид маркетингови активности и инициативи (игри, томболи, лоялни кампании и др.), както и да се възползват от преференциални условия при покупка на стоки и/или при ползване на услуги.

4. Клубна карта SOpharmacy се издава само на физически лица над 18 години. Юридическо лице или физическо лице - едноличен търговец не може да бъде участник в Програмата.
 
5. Клубна карта SOpharmacy може да бъде получена на място в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти след подаване на попълнена регистрационна бланка. 

6. Клубна карта SOpharmacy може да бъде заявена и чрез попълване на регистрационна бланка онлайн на www.sopharmacy.bg, като в този случай картата се получава по куриер, съгласно общите условия за доставка на www.sopharmacy.bg.  

7. Всички полета в регистрационната бланка, обозначени със звездичка (*), следва да бъдат задължително попълнени. Останалата информация може да бъде предоставена доброволно, по преценка на лицето - заявител. С подписване и подаване на регистрационната бланка лицето потвърждава, че е запознато и приема настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на Програмата.

8. Данните, попълнени в регистрационната бланка, следва да бъдат актуални, верни, пълни и точни. „Софарма Трейдинг“ АД не носи отговорност, ако в резултат на предоставени непълни и/или неверни данни, лице не може бъде регистрирано в Програмата и не може да се възползва от предлаганите предимства. 
 
9. Издаването на Клубна карта SOpharmacy е безплатно за всички клиенти на аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти. В случай, че клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, може да бъде издадена нова срещу такса от 0,50 лв.
 
10. Клубна карта SOpharmacy дава право на притежателя си да се възползва от офертите на Програмата: при покупка в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти или онлайн на www.sopharmacy.bg притежателят на Клубна карта SOpharmacy може да получи на промоционални цени продукти от специалните предложения за лоялни клиенти, обявени на място в аптеките, онлайн на www.sopharmacy.bg или по друг начин.
 
11. При покупка в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти или онлайн на www.sopharmacy.bg притежателят на Клубна карта SOpharmacy може да получава допълнителни отстъпки в зависимост от натрупания оборот по клубната карта.
 
12. При покупка в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти натрупването на оборот по Клубната карта SOpharmacy се извършва, след като притежателят на клубната карта я предостави на касата преди приключване на касовия бон. При покупка онлайн на www.sopharmacy.bg натрупването на оборот по Клубна карта SOpharmacy се извършва при получаване на поръчката от клиента.
 
13. При достигане на оборот по клубната карта в размер на 200 лв. /двеста лева/ за период от 3 /три/ последователни месеца преди датата на покупка, клубната карта дава право на притежателя си да се възползва от условията по оферти SOклуб+ на Програмата: допълнителен процент отстъпка за дадена марка, серия или избрани продукти в категория.
 
14. Правото да се ползват условията по оферти SOклуб+ на Програмата е валидно до края на календарния месец, в който е налице изпълнение на изискването за реализиран оборот по предходната точка.
 
15. Допълнителните отстъпки на база натрупан оборот по Клубна карта SOpharmacy могат да бъдат ползвани в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти или онлайн на www.sopharmacy.bg единствено за продукти или услуги по програмата Клубна карта SOpharmacy.
 
16. В Програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание и /или се заплащат напълно или частично от НЗОК.
 
17. При покупка в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти промоционалната цена и допълнителните отстъпки се предоставят, след като притежателят на клубна карта я предостави на касата преди приключване на касовия бон. При покупка онлайн на www.sopharmacy.bg промоционалната цена и допълнителните отстъпки се предоставят след въвеждане на номера на картата в полето за лоялна карта преди приключване на поръчката.
 
18. Клубна карта SOpharmacy предоставя възможност на своя притежател с представянето й при покупка на лекарствен продукт с единични цена до 250 лв. и с режим на отпускане „по лекарско предписание“ в аптека SOpharmacy да получи отстъпка в размер на 3% от цената на продукта, валидна към момента на продажбата. Отстъпката не може да бъде използвана, когато лекарственият продукт е отпуснат при условие на частично или напълно заплащане на цената му от бюджета на НЗОК, както и при покупки онлайн на www.sopharmacy.bg. Отстъпката не се предоставя при покупка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (предписани с жълта или със зелена рецептурна бланка).
 
19. Клубна карта SOpharmacy не е кредитна или дебитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции.
 
20. Продуктите и услугите, участващи в Програмата, са посочени на www.sopharmacy.bg, в специализираните брошури на SOpharmacy или на място в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти.
 
21. Ползването на Клубна карта SOpharmacy е възможно във всички аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти, както и онлайн на www.sopharmacy.bg.

22. „Софарма Трейдинг“ АД не носи отговорност за претърпени от притежателите на Клубна карта SOpharmacy загуби и/или вреди вследствие на изгубена, открадната или повредена Физическа карта. В случай че на касата аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти картата не може да бъде сканирана поради повреда (напр. драскотина, деформация, нечетим баркод и др.), предимствата, произтичащи от картата за конкретната покупка няма да могат да бъдат усвоени нито в момента на пазаруване, нито впоследствие. 

23. „Софарма Трейдинг“ АД си запазва правото да привлича други търговци като партньори в Програмата, които да предоставят на участниците преференциални условия при покупка на стоки и/или при ползване на предоставяните от тях услуги.

24. „Софарма Трейдинг“ АД не носи отговорност, ако участник не може да се възползва от предимствата на Програмата поради технически причини (техническа поддръжка на системата, техническа неизправност, форсмажор и др.).

25. „Софарма Трейдинг“ АД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, в т.ч. условията за ползване на Клубна карта SOpharmacy, както и да прекрати Програмата по всяко време без предизвестие.
 
26. Актуалните действащи Общи условия за ползване на клубна карта SOpharmacy можете да намерите на www.sopharmacy.bg., както и могат да бъдат предоставени в аптеки SOpharmacy и оторизираните партньорски аптеки/обекти при поискване. На гърба на формуляра за регистрация на хартиен носител е публикувана извадка от Общите условия и Политиката за поверителност на Програмата. Настоящите Общи условия са валидни от 10.05.2021г.
 

Вземете Вашата клиентска карта Сейба и спестявайте, докато пазарувате. Всеки месец специални предложения www.ceiba.bg