ДОБРЕ ДОШЛИ В „СЕЙБА КЛУБ“

ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ!

1. Какво представлява „Сейба Клуб“?
„Сейба клуб“ е програма за лоялност, с която печелите, докато пазарувате.
Когато пазарувате във всяка една аптека „Сейба“, имате възможност да трупате точки във Вашата Клубна карта.
Тези точки Ви дават възможност да получите допълнителна отстъпка, участие в бонус програми и промоции.

2. Как мога да получа своята карта „Сейба Клуб“?
Попитайте за Вашата карта „Сейба Клуб“ в най-близката аптека „Сейба“. Попълнете регистрационния формуляр с верни и точни данни и го предайте на служителя в аптеката. Ще получите своята Клубна карта и ще може да я използвате за натрупване на точки веднага!

3. Как мога да използвам своята карта „Сейба Клуб“?
При покупка във всяка аптека „Сейба“ трябва ПРЕДВАРИТЕЛНО да представите Вашата карта „Сейба Клуб“.
По този начин имате възможност да печелите точки при покупка.

4. Колко точки носи всяка моя покупка в аптеки Сейба?
Независимо в коя аптека „Сейба“ правите покупки, точките, които печелите, постъпват на едно място – Вашата Клубна карта.
За всеки 1 лев в брой от Вашата сметка Вие получавате по една точка.
Ако не представите Вашата карта преди издаването на касовата бележка, добавянето на точки ще бъде невъзможно.
На основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № 28 от ЗЛАХМ в програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.

5. Как натрупаните точки се преобразуват в кешбек?
На всяко първо число от месеца, натрупаните точки през предходния месец се преобразуват.

6. Как мога да използвам натрупаната парична отстъпка?
При покупка от аптека „Сейба“ можете да поискате от обслужващия персонал да приспадне от дължимата сума натрупаната парична отстъпка.
До края на работния ден на 31 декември трябва да използвате натрупаната парична отстъпка през календарната година.
В противен случай отстъпката се унищожава!
Натрупаните точки през декември се преобразуват в парична отстъпка на 1 януари в следващата година.

7. Какви други възможности ми дава карта „Сейба Клуб“?
Притежателите на карта „Сейба Клуб“ получават право на участие във всички специални бонус програми, които аптеки „Сейба“ предлагат, както и допълнителна отстъпка в точки при покупка на продуктите, участващи в целевите промоционални програми.

8. Какво да направя ако изгубя/повредя своята карта?
Необходимо е да подадете заявление за блокиране на картата и издаване на нова, в която и да е аптека „Сейба“.
Новата карта ще получите в аптеката, в която сте подали заявлението.

9. Защита на личните данни.
Всички аптеки „Сейба“ са регистрирани като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
Предоставената чрез регистрационния формуляр информация е поверителна.

10. Как мога да се регистрирам online?
Вземете Вашата клиентска карта Сеиба клуб и се регистрирайте на нашия сайт www.ceiba.bg

ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ!

ОБЩИ УСЛОВИЯ на програмата за лоялност „Сейба клуб”

 1. Клубна карта „Сейба“ се издава от и е собственост на аптеки „Сейба“;
 2. Притежателите на Клубна карта „Сейба“ имат възможност да участват и в допълнителни промоции и маркетингови кампании, когато такива са обявени от аптеки “Сейба“ , ако отговарят на предвидените условия за участие в тях;
 3. Клубна карта се издава само на физически лица навършили 18 години;
 4. Клубна карта „Сейба“ се заявява и „Сейба“ получава във всички аптеки „Сейба” след коректно попълнен регистрационен формуляр или чрез попълване на регистрационна форма онлайн на www.ceiba.bg, като в този случай картата се получава по куриер, съгласно общите условия за доставка на www.ceiba.bg.
 5. Издаването на Клубна карта „Сейба“ е безплатно за всички клиенти на аптеки „Сейба“. При изгубена, открадната или повредена карта може да Ви бъде издадена нова, като точките от старата карта се прехвърлят в новата до 5 работни дни след издаването на новата карта.
 6. Клубна карта „Сейба“ се регистрира само на едно лице (име, фамилия, пол, населено място, дата на раждане, телефон, мобилен оператор, имейл) и не е възможно издаването на втора Клубна карта „Сейба“ на същото лице.
 7. Клубна карта „Сейба“ е със срок на валидност 2 години с възможност за продължаване;
 8. При покупка от която и да е аптека „Сейба” притежателят на Клубната карта натрупва бонус точки, като на всеки един лев се дава по една точка.
 9. На основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № 28 от ЗЛАХМ в програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.
 10. Регистрирането на точки се извършва след като притежателят на Клубна карта я предостави на обслужващия го фармацевт ПРЕДИ приключване на касовия бон. Без представянето на Клубна карта, или при представянето й след приключване на бона - не могат да се натрупват точки.
 11. Натрупаните точки се преобразуват в пари след изтичане на всеки календарен месец, като една точка се равнява на една стотинка. Натрупаните суми могат да се ползват за заплащане или отстъпка при покупка на продукти в аптеката.
 12. В случай, че клубната карта не е използвана повече от 12 месеца за натрупване на точки, тя ще бъде обявена за невалидна и наличните точки / пари няма да могат да се ползват.
 13. Аптека„Сейба“може да предоставя промоционален брой точки за отделни продукти, обозначени със специален знак.
 14. Натрупаните суми по картата следва да бъдат използвани до 31 декември на текущата година. Натрупаните точки за месец декември на текущата година ще бъдат преобразувани в пари през януари следващата година.
 15. Клубна карта „Сейба“ не е банкова карта или средство за разплащане.
 16. Аптека „Сейба“ си запазва правото да променя условията за ползване на Клубните карти по всяко време без предизвестие.
 17. Притежателят на Клубна карта „Сейба“ може по всяко време, с писмено заявление, изпратено чрез електронната поща на електронен адрес: [email protected],  да  напусне и да се откаже от ползването на програмата за лоялност „Сейба клуб” и от всички предимства, които произтичат от нея.
 18. След прекратяването на членството, администраторът на лични данни, се задължава да унищожи всички лични данни на притежателя, отказал се от своята Клубна карта „Сейба“ .
 19. Всяка аптека „Сейба“ е регистрирана, като администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на предоставената чрез регистрационния формуляр информация.
 20. С участието си в програмата за лоялност „Сейба клуб”и приемането на настоящите Общи Условия всеки член:
  1. декларира, че при попълване на Регистрационния формуляр, предоставя доброволно свои собствени лични данни;
  2. Запознат/а е с:
 • целта и средствата на обработване на личните му данни, предоставени при регистриране на Клубна карта „Сейба“, а именно: идентифициране на лицето, картопритежател чрез три имена, дата, месец и година на раждане и възможност за получаване на промоционални условия и маркетингови активности, важащи за членове на  програмата за лоялност „Сейба клуб” чрез предоставени адрес и/или имейл адрес и телефон за контакт.
 • правата му по чл. 15 - 22 от Регламент 2016/679 на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, както и правото ми за преносимост на данните и на възражение за обработване на събраните данни.
 • Запознат/а e с възможността да оттегли това съгласие и за последващите от това свое действие последици.

ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ!

Вземете Вашата клиентска карта Сейба и спестявайте, докато пазарувате. Всеки месец специални предложения www.ceiba.bg